Finále WCS Spring šampionátu StarCraft II. Evropa vládla

Do grandfinále se probojovali dva evropští zástupci, Nerchio a ShoWTimE.

ShowTime se stal prvním evproským vítězem WCS šampionátu

ShowTime se stal prvním evproským vítězem WCS šampionátu FOTO: Reprofoto YouTube

Grandfinále

Nový datadisk a s ním spojené změny ve hře přivedly na profesionální StarCraft scénu nové i staré hráče. Průměrná doba zápasu se sice od dob starého dobrého Broodwaru značně zkrátila, skill a profesionalita těch nejlepších progamerů ale zůstává pořád na neuvěřitelně vysoké úrovni.

img-responsive

WCS Circuit: Spring Circuit Championship | foto: Reprofoto YouTube

V grandfinále WCS Circuit: Spring Circuit Championship se utkali dva evropští hráči, Nerchio z Polska a ShoWTimE z Německa. Nerchio se skvěle umístil i na  březnovém IEM v Katowicích, jeho postup v turnaji ukončil až celkový vítěz, Polt. Na toho se Nerchio tentokrát připravil více než vzorně a naprosto s přehledem jej vyřadil z turnaje výsledkem 3:0. Stejně tak se proti korejskému protivníku dařilo ShoWTimEovi, od nějž Vi0let odešel naprosto s prázdnou.

img-responsive

ShoWTimE versus Nerchio | foto: Reprofoto YouTube

1. Hra Dusk Towers Nerchio 1:0 ShoWTimE

Oba hráči na této macro friendly mapě začali klasickým openingem s fast expanzí, Nerchio před a ShoWTimE, jako správný opatrný protoss, za svou bází. Před ní naopak postavil pylon s náznakem úmyslu expandování i před základnou. Nerchio zcela nepochopitelně nechal při útoku na tento pylon zemřít dva Lingy, skoro jako kdyby si situace vůbec nevšiml, což je zrovna na začátku hry a u tohoto hráče velice nepravděpodobné. I přes tuto ztrátu ale rychle postavil třetí bázi a byl připraven reagovat na protosskou taktiku.

V polovině čtvrté minuty začal ShoWTimE likvidovat svým Phoenixem Overlordy a Drony a především scoutovat. O minutu později pak připojil druhou expanzi a hlídal si Nerchiovu čtvrtou bázi a výstavbu Hydralisk denu. Později si díky zergské obraně nedokázal udržet svůj přehled o situaci v protivníkově bázi a Nerchio jej naprosto překvapil několikanásobným útokem.

img-responsive

Dusk Towers Nerchio 1:0 ShoWTimE | foto: Reprofoto YouTube

Nejprve vyslal na 1. protosskou expanzi skupinu fast Lingů, kterou v zápětí následoval útok další skupiny na 3. expanzi. Pár vteřin poté se do protosské báze vylodila dvojka Lurkerů v doprovodu Hydralisků. A aby to nebylo málo, ihned poté se prvotní útok Lingů na 1. expanzi proměnil v naprostý masakr, díky jednotkám přicházejícím skrz Nydus Network.

Po této typické Broodwarovské zergské akci se ShoWTimE neměl šanci ani vzpomatovat, natož se rozhodnout, kam vyslat svou armádu na obranu. Nerchio nenechal nic náhodě a za pomoci dalších dvou Nydusů plynule přesouval svou armádu mezi jednotlivými protosskými bázemi přesně tak, jak bylo třeba. ShoWTimE na toto nemohl reagovat jinak, než ukončením první hry.

2. Hra Frozen Temple Nerchio 1:1 ShoWTimE

I na začátku druhé hry jsme od obou hráčů viděli standardní začátek v podobě fast expanzí. Zergský hráč následně vyslal standardní partu 4 lingů na průzkum, v půli mapy ale potkal dva Adepty. Nerchio začal výstavbu třetí báze ještě před 4. minutou, na ShoWTimEově straně jsme viděli opatrný tech postup, při kterém se co nejvíce snažil zabránit Nerchiovi možnost scoutovat a přitom mu, stejně jako v minulé hře, Phoenixy ničil Overlordy.

Nerchio zvolil pro tuto hru Roache, při prvním výletu po mapě ale narazil na flotilu Phoenixů a stáhl se. Během pěti následujících minut jsme viděli několik změn taktiky a naprosto profesionální reakce na soupeřovu hru od obou hráčů. ShoWTimE se skupinou Phoenixů harrasoval a pohrával si s Nerchiovou těžbou.

ShoWTimE se rozhodl pro Immortaly a Warm Prism proti očekávaným Lurkerům, kteří již dle očekávání přešlapovali na druhé straně mapy. Oba hráči poctivě techovali a hra se stala o dost zajímavější ve chvíli, kdy v 8. minutě ShoWTimE odvážně postavil expanzi na třetí hodině. S úderem 10. minuty se nad touto expanzí poprvé setkaly obě armády.

img-responsive

Frozen Temple Nerchio 1:1 ShoWTimE | foto: Reprofoto YouTube

ShoWTimE pushoval, microval, ale po pár vteřinách se rozhodl armádu stáhnout na svou třetí expanzi, kde vyčkával na správný okamžik. V 11. minutě ShoWTimE vyrazil do útoku, ale byl vytlačen zergskou armádou, která během pár chvil přispěchala z druhého konce mapy na pomoc. Ústup byl fingovaný, jednalo se pouze o přesun na top expanzi, kterou se mu podařilo briskně zlikvidovat. Nerchio okamžitě zareagoval protiútokem na ShoWTimEovu bázi, kde otevřel i Nydus Canal. Ten ale trumfl i život octomilky a během pár vteřin bylo po něm a zergská armáda se, po zničení několika taktických budov včetně Robo Bay, dala na ústup.

Ohromnou armádu Archonů a Immortalů, na kterou početně větší zegrská horda prostě nestačila, nedokázalo v přímém útoku nic zastavit a Nerchio si toho byl moc dobře vědom. Jeho snaha tedy byla tuto protosskou armádu rozdělit, ovšem to se mu moc dobře nepodařilo a během několika vteřin soustředěného útoku přišel o expanzi. Toto ShoWTimEovi oplatil zničením té jeho, a to bez velkých ztrát. V 16. minutě se jednomu Zealotovi podařilo nepozorovaně povraždit 7 dron a minutu poté se oba hráči rozhodli vyrazit all in do protivníkovy báze. V té zergské to ale vypadalo o poznání hůře a pár vteřin poté Nerchio napsal své první GG.

3. Hra Ruins of Endion Nerchio 1:2 ShoWTimE

Nerchio prozatím na této mapě předvedl luxusní Lurker pushe, ShoWTimE ale není předvídatelným hráčem a Nerchio tak mohl pouze hádát, s čím se setká.

Ve třetí minutě Nerchio začal výstavbu třetí Hatchery, na ShoWTimEově straně jsme viděli expanzi a fast Oracle. To sice získalo pouze 3 Dron killy, ale zároveň donutilo Nechia postavit Spore Crawlery. V polovině páté minuty se rozhodl rozexpit i ShoWTimE, u nějž jsme byli překvapeni absencí Robotic Bay. Před 6. minutou však spekulace ukončil a k Robo Bay přidal 3 Gatewaye a výzkum Blinku.

Nerchio naopak zvolil 2 Hydralisk deny, jeden pro Lurkery, druhý na upgrade a ShoWTimE měl díky scoutování jasno v tom, co ho čeká. Blink Stalkeři vyrazili na průzkum v 8. minutě a o chvíli později došlo k prvnímu oťukávání armád na spodní části mapy. Nepodařený drop z Nerchiovy strany byl rozprášen díky Warp-inu a zerg přišel i o jednoho overlorda, druhému se podařilo uniknout. Mezitím jsme byli svědky pohybu dvou armád po směru hodinových ručiček.

img-responsive

Ruins of Endion Nerchio 1:2 ShoWTimE | foto: Reprofoto YouTube

ShoWTimE byl nakonec ten, kdo jako první vyrazil se svou armádou do protivníkovy bázea Nerchio zaváhal a místo útoku stáhl svou armádu zpět domů, bylo už ale pozdě a luxusní využití Force Fieldů od ShoWTimEa bylo rozhodujícím elementem boje. Armáda protossů se už nestáhla i přesto, že se Nerchio snažil čerstvou zásobou jednotek ji vyhnat ze své báze. Po necelých dvou minutách bylo rozhodnuto a Nerchio se musel podruhé v řadě vzdát německému protossovi.

4. Hra Invader LE Nerchio 2:2 ShoWTimE

Při začátku čtvrté hry už bylo na Nerchiovi možné pozorovat jeho rostoucí nervozitu a sebevědomý výraz, který měl po první výhře, se naprosto vytratil. Horizontal spawn hráčů naznačoval, že půjde o rychlou, agresivní hru.

V polovině druhé minuty ShoWTimE rozexpil, stejně jako jeho zergský protivník. Double Stargate naznačovala masivní Phoenix push. Prvních 7 Adeptů vyrazilo do průzkumného boje v páté minutě, brzy ale narazili na partu Roachů a stáhli se. Chvíli na to přiletěla flotila Phoenixů, jíž zahnaly až všudypřítomné Queeny. Armády na obou stranách se rozrůstaly a z ShoWTimEovy strany jsme viděli hodně harrasování.

Na protosské straně jsme následně byli svědky double Robo a druhé expanze, u zergů se mezitím stavěl Nydus, který chvíli poté z druhého konce vypustil armádu do Protosské hlavní expanze. Ravageři v pozadí ale dodávali útoku potřebnou podporu a po minutě bylo jasné, že Nerchio obrací misky vah na svou stranu. Podařilo se mu zničit 20 Dron a povzbuzen tímto úspěchem suverénně zůstal s armádou mezi protosskou bází a expanzí, zatímco v bázi započal výstavbu Spire. Zatímco ShoWTimE byl nadšen, když se mu podařilo nepřátelskou armádu konečně vyhnat z vlastního prahu, Nerchio tiše přidával do své tajné letky další a další Mutalisky. Ve chvíli, kdy je ShoWTimE spatřil mu bylo jasné, že není třeba cokoli protahovat a bez jakéhokoli boje či oddalování se prostě vzdal.

5. Hra Ulrena Nerchio 2:3 ShoWTimE

Před třetí minutou jsme viděli 2 zergské a 1 protosskou expanzi, hned poté ale ShoWTimE překvapil s Twilight councilem ukrytým na třetí hodině, co nejdále od obou hráčů. Následně přidal proxy Pylon na bližší epanzi, skryté zergskému pohledu, a během chvíle už povolal 2 DT. Ty se začaly procházet zergskými expanzemi a ničit vše, co jim přišlo do cesty.  Adepti se přidali z další strany, Roach Warren padl a ShoWTimE se stáhl a začal gearovat na další DT útok. Jednotky chrlil z pěti Gatewayů a během necelých dvou minut vyslal Archony spolu s ostatními jednotkami do útoku a Nerchio zopakoval to, co jeho protivník v minulé hře a vzdal se bez boje hned poté, co se mu ShoWTimEova armáda objevila na prahu.

6. Hra Prion Terraces Nerchio 3:3 ShoWTimE

Pro Nerchia toto byla poslední šance, jak se stát vítězem Spring WCS. Kromě kvalifikace na Blizzcon se vítěz tohoto grandfinále stane prvním evropským šampionem WCS v historii.

ShoWTimE hned na začátku strategicky zabral zlatou bázi, na Nerchiově straně jsme viděli klasické 2 expanze, na nichž ztratil 8 Dron po útoku harrasujícího Oracle. V porovnání škody, kterou napáchalo, s cenou jednotky, se Oracle ShoWTimEovi opravdu vyplatilo.

V polovině 6. minuty Nerchio vyrazil do útoku na protosse, který si dovolil postavit druhou expanzi. To zerg neakceptoval a dal jasně najevo, že nic takového se pod jeho dohledem konat nebude. Následoval tech a stáhnutí armády zpět do báze. V 8. minutě ShoWTimE vyrazl do útoku a pomocí Force Fieldů a Blinku si zahrával se zergskou armádou, která skákala a obcházela překážky přesně tak, jak si pískal. Nerchio se rozhodl nechat padnout svou třetí bázi a stáhnout svou armádu, která sice měla šanci útok odrazit, ale opatrnost na Nerchiově straně byla opravdu hmatatelná. Po ztrátě expanze začal Nerchio opatrně, ale konzistentně vytlačovat ShoWTimEovu armádu z jeho části mapy až do jeho báze. Ve chvíli, kdy dorazil na její práh, německý hráč se opět bez zbytečného protahování rozhodl hru ukončit.

7. Hra Korhal Carnage Knockout Nerchio 3:4 ShoWTimE 

V poslední, rozhodující hře se hrálo o všechno. Bylo tedy jasné, že nebudeme svědky žádného ultrafast pushe či šílených strategií.  ShoWTimE tradičně vyslal na harras Phoenixy a od zerga jsme viděli klasický build.

V polovině 7. minuty to nevypadalo pro Nerchia vůbec dobře. Warp Prism, eskortovaný letkou Phoenixů teleportoval na top mapy 6 Adeptů. Nerchio mezitím nepozorovaně postavil expanzi uprostřed mapy, ještě před jejím dokončením se ale v jeho bázi objevila protosská armáda. ShoWTimE zvedl Nerchiovy Queeny do vzduchu a to prakticky rozhodlo celý zápas, neboť armáda Lingů a Hydralisků na obrovské množství Adeptů v doprovodu Phoenixů prostě nestačila. Zerg se ještě pokusil stáhnout zbytek svých dron, ale po ztrátě 45 z nich se rozhodl napsat poslední, osudné GG, doprovozené gratulací novému vítězi WCS.

img-responsive

ShowTime si pro trofej doběhl pěkně po progamersku, v ponožkách | foto: Reprofoto YouTube

ShowTime si pro trofej a titul prvního evproského WCS šampiona v historii doběhl pěkně po progamersku, v ponožkách.

Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

DISKUZE: Finále WCS Spring šampionátu StarCraft II. Evropa vládla

Vstupte do diskuze

Doporučujeme

Související:

reklama

Gamifique.cz je český herní web, který se zaměřuje na hry pro PC, PlayStation 3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PS Vita, Wii U, 3DS, Android, iPhone a iPad. Internetový herní portál Gamifique.cz je určen všem hráčům a čtenářům se zájmem o recenze, novinky, preview, videorecenze i podcasty. Gamifique.cz také poskytuje rozsáhlou databázi her a pravidelně sleduje největší novinky na herním trhu, například série Dragon Age, World of Warcraft, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Grand Theft Auto, FIFA, Counter-Strike, Zaklínač, League of Legends, DOTA a další.